Chemické názvosloví – anorganika
 Projekt 

Projekt

Projekt Chemické názvosloví obsahuje webové aplikace sloužící k procvičování anorganického i organického názvosloví.

Práci o webové aplikaci Chemické názvosloví – anorganika si můžete stáhnout zde (656 kB).

Projekt byl zpracován v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, MŠMT (www.e-gram.cz).

Zdroje

[1]RNDr. Jaroslav Blažek, RNDr. Miroslav Melichar. Přehled chemického názvosloví. 3. vydání Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1995. 160 s. ISBN 80-04-26628-2.
[2]Doc. RNDr. František Březina, CSc. a kolektiv. Chemické tabulky anorganických sloučenin. 1. vydání Praha: SNTL, 1986. 344 s.
[3]M. Canov. Názvosloví peroxokyselin [online]. 2000. [Cit. 21. 6. 2006]. Dostupné z: <http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/nazvyano/kyseliny/6kperopo.htm>.
[4]Hrubý. Periodická tabulka prvků [online]. 2004. [Cit. 21. 6. 2006]. Dostupné z: <http://home.tiscali.cz/~cz382002/slouc/index.html>.
[5]RNDr. Antonín Konětopský, CSc., Růžena Gošová. Periodická soustava prvků. 2. vydání Brno: MC nakladatelství, 2003.
[6]RNDr. Jiří Mikulčák, CSc. a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. 1. vydání Praha: Prometheus, 2003. 290 s. ISBN 80-7196-264-3.
[7]Olivier Plathey. FPDF [PHP knihovna]. Verze 1.53, 31. 12. 2004. [Cit. 22. 6. 2006]. Dostupné z: <http://www.fpdf.org/en/dl.php?v=153&f=zip>.
[8]Jiří Vohlídal, Alois Julák, Karel Štulík. Chemické a analytické tabulky. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 1999. 652 s. ISBN 80-7169-855-5.
[9]XHTML [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/XHTML>.
[10]HTML [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/HTML>.
[11]CSS [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets>.
[12]JavaScript [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript>.
[13]PHP [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP>.
[14]MySQL [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL>.
[15]SQL [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/SQL>.
[16]PDF [online]. Wikipedie, 2006. [Cit. 23. 6. 2006]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/PDF>.
2 599 687 návštěv (4 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License