Chemické názvosloví – anorganika
 Sloučeniny 

Sloučeniny

<<  <
1/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
 
1.KomplexyZn chlorid hexaamminzinečnatý[Zn(NH3)6]Cl2
102,183
ano2
2.KomplexyZn chlorid diamminzinečnatý[Zn(NH3)2]Cl2
34,061
ano2
3.KomplexySn dichlorid hexahydroxotetracínatý[Sn4(OH)6]Cl2
102,044
ano1
4.KomplexySn dusičnan tetrahydroxotricínatý[Sn3(OH)4](NO3)2
486,164
ano1
5.KomplexyRh chlorid hexaamminrhoditý[Rh(NH3)6]Cl3
102,183
ano2
6.KomplexyPd chlorid tetraamminpalladnatý[Pd(NH3)4]Cl2
68,122
ano2
7.KomplexyNi jodid hexaamminnikelnatý[Ni(NH3)6]I2
219,57
ano2
8.KomplexyNi chlorid hexaamminnikelnatý[Ni(NH3)6]Cl2
102,183
ano2
9.KomplexyNi bromid hexaamminnikelnatý[Ni(NH3)6]Br2
102,183
ano2
10.KomplexyNi dusičnan hexaamminnikelnatý[Ni(NH3)6](NO3)2
222,881
ano2
11.KomplexyIr chlorid hexaamminiriditý[Ir(NH3)6]Cl3
102,183
ano2
12.KomplexyHg jodid diamminrtuťnatý[Hg(NH3)2]I2
435,241
ano2
13.KomplexyHg chlorid diamminrtuťnatý[Hg(NH3)2]Cl2
34,061
ano2
14.KomplexyHg bromid diamminrtuťnatý[Hg(NH3)2]Br2
34,061
ano2
15.KomplexyCu jodid hexaamminměďnatý[Cu(NH3)6]I2
229,276
ano2
16.KomplexyCu chlorid hexaamminměďnatý[Cu(NH3)6]Cl2
102,183
ano2
17.KomplexyCu bromid hexaamminměďnatý[Cu(NH3)6]Br2
102,183
ano2
18.KomplexyCu dusičnan tetraamminměďnatý[Cu(NH3)4](NO3)2
193,673
ano2
19.KomplexyCu chloristan tetraamminměďnatý[Cu(NH3)4](ClO4)2
231,119
ano2
20.KomplexyCr chlorid pentaammin-chlorochromitý[Cr(NH3)5Cl]Cl2
156,058
ano2
21.KomplexyCr chlorid hexaaquachromitý[Cr(H2O)6]Cl3
108,092
ano2
22.KomplexyCr bromid hexaaquachromitý[Cr(H2O)6]Br3
108,092
ano2
23.KomplexyCo jodid hexaamminkobaltnatý[Co(NH3)6]I2
220,05
ano2
24.KomplexyCo chlorid hexaamminkobaltitý[Co(NH3)6]Cl3
102,183
ano2
25.KomplexyCo chlorid hexaamminkobaltnatý[Co(NH3)6]Cl2
102,183
ano2
26.KomplexyCo bromid hexaamminkobaltnatý[Co(NH3)6]Br2
102,183
ano2
27.KomplexyCo chlorid pentaammin-aquakobaltitý[Co(NH3)5H2O]Cl3
325,377
ano2
28.Soli k. k.Zrkřemičitankřemičitan zirkoničitý
tetraoxokřemičitan zirkoničitý
ZrSiO4
183,307
ano2
29.Soli b. k.Zrsiliciddisilicid zirkoniaZrSi2
147,395
ne3
30.Soli b. k.Zrselenidselenid zirkoničitýZrSe2
249,144
ano2
31.Soli b. k.Zrsulfidsulfid zirkoničitýZrS2
155,354
ano2
32.Soli k. k.Zrfosforečnandifosforečnan zirkoničitý
heptaoxodifosforečnan zirkoničitý
ZrP2O7
265,167
ano2
33.Soli b. k.Zrfosfiddifosfid zirkoniaZrP2
153,172
ne3
34.Zásadité soliZr oxid-sulfid zirkoničitýZrOS
139,288
ano2
35.OxidyZr oxid zirkoničitýZrO2
123,223
ano2
36.Soli b. k.Zrnitridnitrid zirkoniaZrN
105,231
ne3
37.Soli b. k.Zrjodidjodid zirkoničitýZrI4
598,842
ano2
38.Soli b. k.Zrhydridhydrid zirkoničitýZrH4
95,256
ano2
39.Hydráty solíZrfluoridtrihydrát fluoridu zirkoničitéhoZrF4.3H2O
221,263
ano2
40.Soli b. k.Zrfluoridfluorid zirkoničitýZrF4
167,218
ano2
41.Soli b. k.Zrchloridchlorid zirkoničitýZrCl4
233,035
ano2
42.Soli b. k.Zrchloridchlorid zirkonitýZrCl3
197,582
ano2
43.Soli b. k.Zrchloridchlorid zirkonatýZrCl2
162,129
ano2
44.Soli b. k.Zrkarbidkarbid zirkoniaZrC
103,235
ne3
45.Soli b. k.Zrbromidbromid zirkoničitýZrBr4
410,84
ano2
46.Soli b. k.Zrbromidbromid zirkonitýZrBr3
330,936
ano2
47.Soli b. k.Zrbromidbromid zirkonatýZrBr2
251,032
ano2
48.Soli b. k.Zrboriddiborid zirkoniaZrB2
112,846
ne3
49.Hydráty solíZrselenantetrahydrát selenanu zirkoničitého
tetrahydrát tetraoxoselenanu zirkoničitého
bis(selenan) zirkoničitý tetrahydrát
Zr(SeO4)2.4H2O
449,2
ano2
50.Soli k. k.Zrseleničitanseleničitan zirkoničitý
trioxoseleničitan zirkoničitý
bis(seleničitan) zirkoničitý
Zr(SeO3)2
345,14
ano2
<<  <
1/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
2 307 716 návštěv (2 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License