Chemické názvosloví – anorganika
 Sloučeniny 

Sloučeniny

<<  <
2/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
 
51.Hydráty solíZrsírantetrahydrát síranu zirkoničitého
tetrahydrát tetraoxosíranu zirkoničitého
bis(síran) zirkoničitý tetrahydrát
Zr(SO4)2.4H2O
355,41
ano2
52.Soli k. k.Zrsíransíran zirkoničitý
tetraoxosíran zirkoničitý
bis(síran) zirkoničitý
Zr(SO4)2
283,349
ano2
53.HydroxidyZr hydroxid zirkoničitýZr(OH)4
159,253
ano2
54.Hydráty solíZrdusičnanpentahydrát dusičnanu zirkoničitého
pentahydrát trioxodusičnanu zirkoničitého
tetrakis(dusičnan) zirkoničitý pentahydrát
Zr(NO3)4.5H2O
429,32
ano2
55.Soli k. k.Zrdusičnandusičnan zirkoničitý
trioxodusičnan zirkoničitý
tetrakis(dusičnan) zirkoničitý
Zr(NO3)4
339,244
ano2
56.Prvky  zirkoniumZr
91,224
ano2
57.Soli b. k.Zntelluridtellurid zinečnatýZnTe
192,99
ano2
58.Soli k. k.Znkřemičitankřemičitan zinečnatý
trioxokřemičitan zinečnatý
ZnSiO3
141,474
ano2
59.Hydráty solíZnselenanpentahydrát selenanu zinečnatého
pentahydrát tetraoxoselenanu zinečnatého
ZnSeO4.5H2O
298,424
ano2
60.Soli b. k.Znselenidselenid zinečnatýZnSe
144,35
ano2
61.Hydráty solíZnsíranmonohydrát síranu zinečnatého
monohydrát tetraoxosíranu zinečnatého
ZnSO4.H2O
179,468
ano2
62.Hydráty solíZnsíranheptahydrát síranu zinečnatého
heptahydrát tetraoxosíranu zinečnatého
ZnSO4.7H2O
287,56
ano2
63.Hydráty solíZnsíranhexahydrát síranu zinečnatého
hexahydrát tetraoxosíranu zinečnatého
ZnSO4.6H2O
269,544
ano2
64.Soli k. k.Znsíransíran zinečnatý
tetraoxosíran zinečnatý
ZnSO4
161,453
ano2
65.Hydráty solíZnsiřičitandihydrát siřičitanu zinečnatého
dihydrát trioxosiřičitanu zinečnatého
ZnSO3.2H2O
181,484
ano2
66.Soli b. k.Znsulfidsulfid zinečnatýZnS
97,455
ano2
67.OxidyZn oxid zinečnatýZnO
81,389
ano2
68.Soli b. k.Znjodidjodid zinečnatýZnI2
319,199
ano2
69.Hydráty solíZnfluoridtetrahydrát fluoridu zinečnatéhoZnF2.4H2O
175,448
ano2
70.Soli b. k.Znfluoridfluorid zinečnatýZnF2
103,387
ano2
71.Soli k. k.Znchromanchroman zinečnatý
tetraoxochroman zinečnatý
ZnCrO4
181,384
ano2
72.Podvojné oxidyZn tetraoxid zinečnato-dichromitýZnCr2O4
ZnO.Cr2O3
233,38
466,76
ano2
73.Soli b. k.Znchloridchlorid zinečnatýZnCl2
136,295
ano2
74.Soli k. k.Znuhličitanuhličitan zinečnatý
trioxouhličitan zinečnatý
ZnCO3
125,399
ano2
75.Soli b. k.Znbromidbromid zinečnatýZnBr2
225,198
ano2
76.Soli b. k.Znantimoniddiantimonid trizinkuZn3Sb2
439,69
ne3
77.Soli b. k.Znfosfidfosfid zinečnatýZn3P2
258,118
ano2
78.Soli b. k.Znnitridnitrid zinečnatýZn3N2
224,183
ano2
79.Soli b. k.Znarseniddiarsenid trizinkuZn3As2
346,013
ne3
80.Hydráty solíZnfosforečnantetrahydrát fosforečnanu trizinečnatého
tetrahydrát tetraoxofosforečnanu zinečnatého
tetrahydrát tetraoxofosforečnanu trizinečnatého
bis(fosforečnan) trizinečnatý tetrahydrát
Zn3(PO4)2.4H2O
458,174
ano2
81.Soli k. k.Znfosforečnanfosforečnan trizinečnatý
tetraoxofosforečnan zinečnatý
tetraoxofosforečnan trizinečnatý
bis(fosforečnan) trizinečnatý
Zn3(PO4)2
386,113
ano2
82.Hydráty solíZnarseničnanoktahydrát arseničnanu trizinečnatého
oktahydrát tetraoxoarseničnanu zinečnatého
oktahydrát tetraoxoarseničnanu trizinečnatého
bis(arseničnan) trizinečnatý oktahydrát
Zn3(AsO4)2.8H2O
618,131
ano2
83.Soli k. k.Zntitaničitantitaničitan dizinečnatý
tetraoxotitaničitan zinečnatý
tetraoxotitaničitan dizinečnatý
Zn2TiO4
242,645
ano2
84.Soli k. k.Znkřemičitankřemičitan dizinečnatý
tetraoxokřemičitan zinečnatý
tetraoxokřemičitan dizinečnatý
Zn2SiO4
222,863
ano2
85.HydroxidyZn hydroxid zinečnatýZn(OH)2
99,405
ano2
86.Hydráty solíZndusičnanhexahydrát dusičnanu zinečnatého
hexahydrát trioxodusičnanu zinečnatého
bis(dusičnan) zinečnatý hexahydrát
Zn(NO3)2.6H2O
297,491
ano2
87.Soli k. k.Zndusičnandusičnan zinečnatý
trioxodusičnan zinečnatý
bis(dusičnan) zinečnatý
Zn(NO3)2
189,4
ano2
88.Soli b. k.Znamidamid zinečnatýZn(NH2)2
97,435
ano2
89.Hydráty solíZnjodičnandihydrát jodičnanu zinečnatého
dihydrát trioxojodičnanu zinečnatého
bis(jodičnan) zinečnatý dihydrát
Zn(IO3)2.2H2O
451,226
ano2
90.Soli k. k.Znjodičnanjodičnan zinečnatý
trioxojodičnan zinečnatý
bis(jodičnan) zinečnatý
Zn(IO3)2
415,195
ano2
91.Hydráty solíZnchloristanhexahydrát chloristanu zinečnatého
hexahydrát tetraoxochloristanu zinečnatého
bis(chloristan) zinečnatý hexahydrát
Zn(ClO4)2.6H2O
372,382
ano2
92.Hydráty solíZnchlorečnantetrahydrát chlorečnanu zinečnatého
tetrahydrát trioxochlorečnanu zinečnatého
bis(chlorečnan) zinečnatý tetrahydrát
Zn(ClO3)2.4H2O
304,353
ano2
93.Soli b. k.Znkyanidkyanid zinečnatýZn(CN)2
117,425
ano2
94.Hydráty solíZnbromičnanhexahydrát bromičnanu zinečnatého
hexahydrát trioxobromičnanu zinečnatého
bis(bromičnan) zinečnatý hexahydrát
Zn(BrO3)2.6H2O
429,286
ano2
95.Prvky  zinekZn
65,39
ano2
96.Soli k. k.Ybvanadičnanvanadičnan ytterbitý
tetraoxovanadičnan ytterbitý
YbVO4
287,979
ano4
97.Zásadité soliYb oxid-hydroxid ytterbitýYbO(OH)
206,047
ano4
98.Soli k. k.Ybniobičnanniobičnan ytterbitý
tetraoxoniobičnan ytterbitý
YbNbO4
329,944
ano4
99.Soli b. k.Ybjodidjodid ytterbitýYbI3
553,753
ano4
100.Soli b. k.Ybjodidjodid ytterbnatýYbI2
426,849
ano4
<<  <
2/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
2 352 334 návštěv (9 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License