Chemické názvosloví – anorganika
 Sloučeniny 

Sloučeniny

<<  <
2/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
 
51.OxidyTb heptaoxid tetraterbiaTb4O7
747,697
ne4
52.Hydráty solíGdsíranoktahydrát síranu gadolinitého
oktahydrát síranu digadolinitého
oktahydrát tetraoxosíranu gadolinitého
oktahydrát tetraoxosíranu digadolinitého
tris(síran) gadolinitý oktahydrát
tris(síran) digadolinitý oktahydrát
Gd2(SO4)3.8H2O
746,81
ano4
53.Hydráty solíNamolybdenanhexahydrát tetramolybdenanu sodného
hexahydrát tetramolybdenanu disodného
hexahydrát 13-oxotetramolybdenanu sodného
hexahydrát 13-oxotetramolybdenanu disodného
Na2Mo4O13.6H2O
745,823
ano1
54.Soli b. k.Ujodidjodid uraničitýUI4
745,647
ano4
55.KomplexyK tetrajodozlatitan draselnýK[AuI4]
743,683
ano1
56.Soli b. k.Thjodidjodid thoričitýThI4
739,656
ano4
57.Soli b. k.Pajodidjodid protaktiničitýPaI4
738,654
ano4
58.Hydráty solíEusíranoktahydrát síranu europitého
oktahydrát síranu dieuropitého
oktahydrát tetraoxosíranu europitého
oktahydrát tetraoxosíranu dieuropitého
tris(síran) europitý oktahydrát
tris(síran) dieuropitý oktahydrát
Eu2(SO4)3.8H2O
736,238
ano4
59.Hydráty solíSmsíranoktahydrát síranu samaritého
oktahydrát síranu disamaritého
oktahydrát tetraoxosíranu samaritého
oktahydrát tetraoxosíranu disamaritého
tris(síran) samaritý oktahydrát
tris(síran) disamaritý oktahydrát
Sm2(SO4)3.8H2O
733,03
ano4
60.Hydráty solíCesírannonahydrát síranu ceritého
nonahydrát síranu diceritého
nonahydrát tetraoxosíranu ceritého
nonahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý nonahydrát
tris(síran) diceritý nonahydrát
Ce2(SO4)3.9H2O
730,557
ano4
61.Hydráty solíLasírannonahydrát síranu lanthanitého
nonahydrát síranu dilanthanitého
nonahydrát tetraoxosíranu lanthanitého
nonahydrát tetraoxosíranu dilanthanitého
tris(síran) lanthanitý nonahydrát
tris(síran) dilanthanitý nonahydrát
La2(SO4)3.9H2O
728,136
ano2
62.Soli b. k.Nbjodidjodid niobičnýNbI5
727,429
ano2
63.Soli b. k.Puselenidselenid plutonitýPu2Se3
725,008
ano4
64.Hydráty solíNdsíranoktahydrát síranu neodymitého
oktahydrát síranu dineodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu neodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu dineodymitého
tris(síran) neodymitý oktahydrát
tris(síran) dineodymitý oktahydrát
Nd2(SO4)3.8H2O
720,79
ano4
65.Soli b. k.Pojodidjodid poloničitýPoI4
716,6
ano1
66.Hydráty solíPrsíranoktahydrát síranu praseodymitého
oktahydrát síranu dipraseodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu praseodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu dipraseodymitého
tris(síran) praseodymitý oktahydrát
tris(síran) dipraseodymitý oktahydrát
Pr2(SO4)3.8H2O
714,125
ano4
67.Hydráty solíCesíranoktahydrát síranu ceritého
oktahydrát síranu diceritého
oktahydrát tetraoxosíranu ceritého
oktahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý oktahydrát
tris(síran) diceritý oktahydrát
Ce2(SO4)3.8H2O
712,542
ano4
68.Soli k. k.Prselenanselenan praseodymitý
selenan dipraseodymitý
tetraoxoselenan praseodymitý
tetraoxoselenan dipraseodymitý
tris(selenan) praseodymitý
tris(selenan) dipraseodymitý
Pr2(SeO4)3
710,688
ano4
69.Soli k. k.Ceselenanselenan ceritý
selenan diceritý
tetraoxoselenan ceritý
tetraoxoselenan diceritý
tris(selenan) ceritý
tris(selenan) diceritý
Ce2(SeO4)3
709,105
ano4
70.Hydráty solíDybromičnannonahydrát bromičnanu dysprositého
nonahydrát trioxobromičnanu dysprositého
tris(bromičnan) dysprositý nonahydrát
Dy(BrO3)3.9H2O
708,344
ano4
71.Soli k. k.Tlfosforečnanfosforečnan trithallný
tetraoxofosforečnan thallný
tetraoxofosforečnan trithallný
Tl3PO4
708,121
ano1
72.Soli k. k.Bisíransíran bismutitý
síran dibismutitý
tetraoxosíran bismutitý
tetraoxosíran dibismutitý
tris(síran) bismutitý
tris(síran) dibismutitý
Bi2(SO4)3
706,149
ano1
73.Soli b. k.Ptjodidjodid platičitýPtI4
702,696
ano2
74.Hydráty solíCejodičnandihydrát jodičnanu ceritého
dihydrát trioxojodičnanu ceritého
tris(jodičnan) ceritý dihydrát
Ce(IO3)3.2H2O
700,855
ano4
75.Soli b. k.Osjodidjodid osmičitýOsI4
697,848
ano2
76.Soli k. k.Tlsíransíran thallitý
síran dithallitý
tetraoxosíran thallitý
tetraoxosíran dithallitý
tris(síran) thallitý
tris(síran) dithallitý
Tl2(SO4)3
696,954
ano1
77.Hydráty solíThdusičnandodekahydrát dusičnanu thoričitého
dodekahydrát trioxodusičnanu thoričitého
tetrakis(dusičnan) thoričitý dodekahydrát
Th(NO3)4.12H2O
696,241
ano4
78.Hydráty solíSmbromičnannonahydrát bromičnanu samaritého
nonahydrát trioxobromičnanu samaritého
tris(bromičnan) samaritý nonahydrát
Sm(BrO3)3.9H2O
696,204
ano4
79.Soli b. k.Wjodidjodid wolframičitýWI4
691,458
ano2
80.Hydráty solíNdbromičnannonahydrát bromičnanu neodymitého
nonahydrát trioxobromičnanu neodymitého
tris(bromičnan) neodymitý nonahydrát
Nd(BrO3)3.9H2O
690,084
ano4
81.Soli k. k.Baarseničnanarseničnan tribarnatý
tetraoxoarseničnan barnatý
tetraoxoarseničnan tribarnatý
bis(arseničnan) tribarnatý
Ba3(AsO4)2
689,819
ano1
82.Hydráty solíPrbromičnannonahydrát bromičnanu praseodymitého
nonahydrát trioxobromičnanu praseodymitého
tris(bromičnan) praseodymitý nonahydrát
Pr(BrO3)3.9H2O
686,752
ano4
83.Hydráty solíCebromičnannonahydrát bromičnanu ceritého
nonahydrát trioxobromičnanu ceritého
tris(bromičnan) ceritý nonahydrát
Ce(BrO3)3.9H2O
685,96
ano4
84.OxidyPb tetraoxid triolovaPb3O4
685,598
ne3
85.Hydráty solíLabromičnannonahydrát bromičnanu lanthanitého
nonahydrát trioxobromičnanu lanthanitého
tris(bromičnan) lanthanitý nonahydrát
La(BrO3)3.9H2O
684,75
ano2
86.Hydráty solíCejodidnonahydrát jodidu ceritéhoCeI3.9H2O
682,967
ano4
87.Hydráty solíThselenannonahydrát selenanu thoričitého
nonahydrát tetraoxoselenanu thoričitého
bis(selenan) thoričitý nonahydrát
Th(SeO4)2.9H2O
680,091
ano4
88.Hydráty solíBitellurandihydrát telluranu dibismutitého
dihydrát hexaoxotelluranu bismutitého
dihydrát hexaoxotelluranu dibismutitého
Bi2TeO6.2H2O
677,588
ano1
89.Soli k. k.Kmolybdenantetramolybdenan draselný
tetramolybdenan didraselný
13-oxotetramolybdenan draselný
13-oxotetramolybdenan didraselný
K2Mo4O13
669,949
ano1
90.Podvojné soliRb selenan rubidno-olovnatýRb2Pb(SeO4)2
664,051
ano1
91.Soli k. k.Lajodičnanjodičnan lanthanitý
trioxojodičnan lanthanitý
tris(jodičnan) lanthanitý
La(IO3)3
663,614
ano2
92.Soli b. k.Wbromidbromid wolframovýWBr6
663,264
ano2
93.Hydráty solíCesíranpentahydrát síranu ceritého
pentahydrát síranu diceritého
pentahydrát tetraoxosíranu ceritého
pentahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý pentahydrát
tris(síran) diceritý pentahydrát
Ce2(SO4)3.5H2O
658,496
ano4
94.Soli k. k.Ymolybdenanmolybdenan yttritý
molybdenan diyttritý
tetraoxomolybdenan yttritý
tetraoxomolybdenan diyttritý
tris(molybdenan) yttritý
tris(molybdenan) diyttritý
Y2(MoO4)3
657,625
ano2
95.Soli b. k.Biselenidselenid bismutitýBi2Se3
654,841
ano1
96.Soli k. k.Npfosforečnandifosforečnan dineptunatý
heptaoxodifosforečnan neptunatý
heptaoxodifosforečnan dineptunatý
Np2P2O7
648,04
ano4
97.Soli k. k.Injodičnanjodičnan inditý
trioxojodičnan inditý
tris(jodičnan) inditý
In(IO3)3
639,526
ano1
98.Zásadité soliSb dichlorid-pentaoxid antimonitýSb4Cl2O5
637,942
ano1
99.KomplexyK hexabromoseleničitan draselnýK2[SeBr6]
636,581
ano1
100.Soli b. k.Tejodidjodid telluričitýTeI4
635,218
ano1
<<  <
2/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
2 352 340 návštěv (7 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License