Chemické názvosloví – anorganika
 Sloučeniny 

Sloučeniny

<<  <
2/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
 
51.Zásadité soliPr bromid-oxid praseodymitýPrBrO
236,811
ano4
52.Zásadité soliPr fluorid-oxid praseodymitýPrFO
175,905
ano4
53.Zásadité soliPr oxid-hydroxid praseodymitýPrO(OH)
173,914
ano4
54.Zásadité soliCe bromid-oxid ceritýCeBrO
236,019
ano4
55.Zásadité soliCe chlorid-oxid ceritýCeClO
191,568
ano4
56.Zásadité soliCe fluorid-oxid ceritýCeFO
175,114
ano4
57.Hydráty solíDyuhličitantetrahydrát uhličitanu dysprositého
tetrahydrát uhličitanu didysprositého
tetrahydrát trioxouhličitanu dysprositého
tetrahydrát trioxouhličitanu didysprositého
tris(uhličitan) dysprositý tetrahydrát
tris(uhličitan) didysprositý tetrahydrát
Dy2(CO3)3.4H2O
577,088
ano4
58.Hydráty solíPruhličitanoktahydrát uhličitanu praseodymitého
oktahydrát uhličitanu dipraseodymitého
oktahydrát trioxouhličitanu praseodymitého
oktahydrát trioxouhličitanu dipraseodymitého
tris(uhličitan) praseodymitý oktahydrát
tris(uhličitan) dipraseodymitý oktahydrát
Pr2(CO3)3.8H2O
605,964
ano4
59.Hydráty solíCeuhličitanpentahydrát uhličitanu ceritého
pentahydrát uhličitanu diceritého
pentahydrát trioxouhličitanu ceritého
pentahydrát trioxouhličitanu diceritého
tris(uhličitan) ceritý pentahydrát
tris(uhličitan) diceritý pentahydrát
Ce2(CO3)3.5H2O
550,335
ano4
60.Hydráty solíPusírantetrahydrát síranu plutoničitého
tetrahydrát tetraoxosíranu plutoničitého
bis(síran) plutoničitý tetrahydrát
Pu(SO4)2.4H2O
508,251
ano4
61.Hydráty solíUsírannonahydrát síranu uraničitého
nonahydrát tetraoxosíranu uraničitého
bis(síran) uraničitý nonahydrát
U(SO4)2.9H2O
592,292
ano4
62.Hydráty solíUsírantetrahydrát síranu uraničitého
tetrahydrát tetraoxosíranu uraničitého
bis(síran) uraničitý tetrahydrát
U(SO4)2.4H2O
502,215
ano4
63.Hydráty solíThsíranoktahydrát síranu thoričitého
oktahydrát tetraoxosíranu thoričitého
bis(síran) thoričitý oktahydrát
Th(SO4)2.8H2O
568,285
ano4
64.Hydráty solíLusíranoktahydrát síranu lutecitého
oktahydrát síranu dilutecitého
oktahydrát tetraoxosíranu lutecitého
oktahydrát tetraoxosíranu dilutecitého
tris(síran) lutecitý oktahydrát
tris(síran) dilutecitý oktahydrát
Lu2(SO4)3.8H2O
782,244
ano4
65.Hydráty solíYbsíranoktahydrát síranu ytterbitého
oktahydrát síranu diytterbitého
oktahydrát tetraoxosíranu ytterbitého
oktahydrát tetraoxosíranu diytterbitého
tris(síran) ytterbitý oktahydrát
tris(síran) diytterbitý oktahydrát
Yb2(SO4)3.8H2O
778,39
ano4
66.Hydráty solíErsíranoktahydrát síranu erbitého
oktahydrát síranu dierbitého
oktahydrát tetraoxosíranu erbitého
oktahydrát tetraoxosíranu dierbitého
tris(síran) erbitý oktahydrát
tris(síran) dierbitý oktahydrát
Er2(SO4)3.8H2O
766,828
ano4
67.Hydráty solíHosíranoktahydrát síranu holmitého
oktahydrát síranu diholmitého
oktahydrát tetraoxosíranu holmitého
oktahydrát tetraoxosíranu diholmitého
tris(síran) holmitý oktahydrát
tris(síran) diholmitý oktahydrát
Ho2(SO4)3.8H2O
762,171
ano4
68.Hydráty solíDysíranoktahydrát síranu dysprositého
oktahydrát síranu didysprositého
oktahydrát tetraoxosíranu dysprositého
oktahydrát tetraoxosíranu didysprositého
tris(síran) dysprositý oktahydrát
tris(síran) didysprositý oktahydrát
Dy2(SO4)3.8H2O
757,31
ano4
69.Hydráty solíTbsíranoktahydrát síranu terbitého
oktahydrát síranu diterbitého
oktahydrát tetraoxosíranu terbitého
oktahydrát tetraoxosíranu diterbitého
tris(síran) terbitý oktahydrát
tris(síran) diterbitý oktahydrát
Tb2(SO4)3.8H2O
750,161
ano4
70.Hydráty solíGdsíranoktahydrát síranu gadolinitého
oktahydrát síranu digadolinitého
oktahydrát tetraoxosíranu gadolinitého
oktahydrát tetraoxosíranu digadolinitého
tris(síran) gadolinitý oktahydrát
tris(síran) digadolinitý oktahydrát
Gd2(SO4)3.8H2O
746,81
ano4
71.Hydráty solíEusíranoktahydrát síranu europitého
oktahydrát síranu dieuropitého
oktahydrát tetraoxosíranu europitého
oktahydrát tetraoxosíranu dieuropitého
tris(síran) europitý oktahydrát
tris(síran) dieuropitý oktahydrát
Eu2(SO4)3.8H2O
736,238
ano4
72.Hydráty solíSmsíranoktahydrát síranu samaritého
oktahydrát síranu disamaritého
oktahydrát tetraoxosíranu samaritého
oktahydrát tetraoxosíranu disamaritého
tris(síran) samaritý oktahydrát
tris(síran) disamaritý oktahydrát
Sm2(SO4)3.8H2O
733,03
ano4
73.Hydráty solíNdsíranoktahydrát síranu neodymitého
oktahydrát síranu dineodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu neodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu dineodymitého
tris(síran) neodymitý oktahydrát
tris(síran) dineodymitý oktahydrát
Nd2(SO4)3.8H2O
720,79
ano4
74.Hydráty solíPrsíranoktahydrát síranu praseodymitého
oktahydrát síranu dipraseodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu praseodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu dipraseodymitého
tris(síran) praseodymitý oktahydrát
tris(síran) dipraseodymitý oktahydrát
Pr2(SO4)3.8H2O
714,125
ano4
75.Hydráty solíCesírannonahydrát síranu ceritého
nonahydrát síranu diceritého
nonahydrát tetraoxosíranu ceritého
nonahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý nonahydrát
tris(síran) diceritý nonahydrát
Ce2(SO4)3.9H2O
730,557
ano4
76.Hydráty solíCesíranoktahydrát síranu ceritého
oktahydrát síranu diceritého
oktahydrát tetraoxosíranu ceritého
oktahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý oktahydrát
tris(síran) diceritý oktahydrát
Ce2(SO4)3.8H2O
712,542
ano4
77.Hydráty solíCesíranpentahydrát síranu ceritého
pentahydrát síranu diceritého
pentahydrát tetraoxosíranu ceritého
pentahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý pentahydrát
tris(síran) diceritý pentahydrát
Ce2(SO4)3.5H2O
658,496
ano4
78.Hydráty solíCesírantetrahydrát síranu ceričitého
tetrahydrát tetraoxosíranu ceričitého
bis(síran) ceričitý tetrahydrát
Ce(SO4)2.4H2O
404,302
ano4
79.Hydráty solíThselenannonahydrát selenanu thoričitého
nonahydrát tetraoxoselenanu thoričitého
bis(selenan) thoričitý nonahydrát
Th(SeO4)2.9H2O
680,091
ano4
80.Hydráty solíYbselenanoktahydrát selenanu ytterbitého
oktahydrát selenanu diytterbitého
oktahydrát tetraoxoselenanu ytterbitého
oktahydrát tetraoxoselenanu diytterbitého
tris(selenan) ytterbitý oktahydrát
tris(selenan) diytterbitý oktahydrát
Yb2(SeO4)3.8H2O
919,075
ano4
81.Hydráty solíGdselenanoktahydrát selenanu gadolinitého
oktahydrát selenanu digadolinitého
oktahydrát tetraoxoselenanu gadolinitého
oktahydrát tetraoxoselenanu digadolinitého
tris(selenan) gadolinitý oktahydrát
tris(selenan) digadolinitý oktahydrát
Gd2(SeO4)3.8H2O
887,495
ano4
82.Hydráty solíCejodidnonahydrát jodidu ceritéhoCeI3.9H2O
682,967
ano4
83.Hydráty solíCejodičnandihydrát jodičnanu ceritého
dihydrát trioxojodičnanu ceritého
tris(jodičnan) ceritý dihydrát
Ce(IO3)3.2H2O
700,855
ano4
84.Hydráty solíBkchloridhexahydrát chloridu berkelitéhoBkCl3.6H2O
461,52
ano4
85.Hydráty solíYbchloridhexahydrát chloridu ytterbitéhoYbCl3.6H2O
387,49
ano4
86.Hydráty solíTmchloridheptahydrát chloridu thulitéhoTmCl3.7H2O
401,399
ano4
87.Hydráty solíErchloridhexahydrát chloridu erbitéhoErCl3.6H2O
381,709
ano4
88.Hydráty solíTbchloridhexahydrát chloridu terbitéhoTbCl3.6H2O
373,375
ano4
89.Hydráty solíGdchloridhexahydrát chloridu gadolinitéhoGdCl3.6H2O
371,7
ano4
90.Hydráty solíSmchloridhexahydrát chloridu samaritéhoSmCl3.6H2O
364,81
ano4
91.Hydráty solíNdchloridhexahydrát chloridu neodymnatéhoNdCl2.6H2O
323,237
ano4
92.Hydráty solíPrchloridheptahydrát chloridu praseodymitéhoPrCl3.7H2O
373,373
ano4
93.Hydráty solíAmfosforečnanhemihydrát fosforečnanu americitého
hemihydrát tetraoxofosforečnanu americitého
AmPO4.1/2H2O
356,048
ano4
94.Hydráty solíPufosforečnanhemihydrát fosforečnanu plutonitého
hemihydrát tetraoxofosforečnanu plutonitého
PuPO4.1/2H2O
357,051
ano4
95.Hydráty solíDyfosforečnanpentahydrát fosforečnanu dysprositého
pentahydrát tetraoxofosforečnanu dysprositého
DyPO4.5H2O
347,548
ano4
96.Hydráty solíThfluoridtetrahydrát fluoridu thoričitéhoThF4.4H2O
380,093
ano4
97.Hydráty solíCefluoridmonohydrát fluoridu ceričitéhoCeF4.H2O
234,125
ano4
98.Hydráty solíUdusičnanhexahydrát dusičnanu uranyluUO2(NO3)2.6H2O
502,129
ne4
99.Hydráty solíUdusičnandihydrát dusičnanu uranyluUO2(NO3)2.2H2O
430,068
ne4
100.Hydráty solíThdusičnandodekahydrát dusičnanu thoričitého
dodekahydrát trioxodusičnanu thoričitého
tetrakis(dusičnan) thoričitý dodekahydrát
Th(NO3)4.12H2O
696,241
ano4
<<  <
2/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
2 352 352 návštěv (5 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License