Chemické názvosloví – anorganika
 Sloučeniny 

Sloučeniny

<<  <
3/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
 
101.Prvky  mendeleviumMd
258,098
ano4
102.Prvky  nobeliumNo
259,101
ano4
103.Prvky  rutherfordiumRf
261,109
ano2
104.Prvky  lawrenciumLr
262,11
ano4
105.Prvky  dubniumDb
262,114
ano2
106.Prvky  seaborgiumSg
263,119
ano2
107.Prvky  bohriumBh
264,12
ano2
108.Prvky  hassiumHs
265,131
ano2
109.Prvky  meitneriumMt
268,139
ano2
110.PeroxidyH peroxid vodíkuH2O2
34,015
ano1
111.Soli b. k.Hhydridselan
selenovodík
H2Se
80,976
ne3
112.Soli b. k.Hhydridtellan
tellurovodík
H2Te
129,616
ne3
113.OxidyLi oxid lithnýLi2O
29,881
ano1
114.HydroxidyLi hydroxid lithnýLiOH
23,948
ano1
115.Soli b. k.Libromidbromid lithnýLiBr
86,845
ano1
116.Soli b. k.Lifluoridfluorid lithnýLiF
25,939
ano1
117.Soli b. k.Lihydridhydrid lithnýLiH
7,949
ano1
118.Soli b. k.Lichloridchlorid lithnýLiCl
42,394
ano1
119.Soli b. k.Lijodidjodid lithnýLiI
133,845
ano1
120.Soli b. k.Linitridnitrid lithnýLi3N
34,83
ano1
121.Soli b. k.Lisulfidsulfid lithnýLi2S
45,947
ano1
122.Soli k. k.Lidusičnandusičnan lithný
trioxodusičnan lithný
LiNO3
68,946
ano1
123.Soli k. k.Lidusitandusitan lithný
dioxodusitan lithný
LiNO2
52,947
ano1
124.Soli k. k.Lihlinitanhlinitan lithný
dioxohlinitan lithný
LiAlO2
65,921
ano1
125.Soli k. k.Lichloristanchloristan lithný
tetraoxochloristan lithný
LiClO4
106,391
ano1
126.Soli k. k.Likřemičitankřemičitan lithný
křemičitan dilithný
trioxokřemičitan lithný
trioxokřemičitan dilithný
Li2SiO3
89,966
ano1
127.Soli k. k.Likřemičitankřemičitan tetralithný
tetraoxokřemičitan lithný
tetraoxokřemičitan tetralithný
Li4SiO4
119,847
ano1
128.Soli k. k.Limanganičitanmanganičitan lithný
manganičitan dilithný
trioxomanganičitan lithný
trioxomanganičitan dilithný
Li2MnO3
116,818
ano1
129.Soli k. k.Limolybdenanmolybdenan lithný
molybdenan dilithný
tetraoxomolybdenan lithný
tetraoxomolybdenan dilithný
Li2MoO4
173,82
ano1
130.Soli k. k.Lisíranhydrogensíran lithný
hydrogentetraoxosíran lithný
LiHSO4
104,012
ano1
131.Soli k. k.Lisíransíran lithný
síran dilithný
tetraoxosíran lithný
tetraoxosíran dilithný
Li2SO4
109,945
ano1
132.Soli k. k.Litantaličnantantaličnan lithný
trioxotantaličnan lithný
LiTaO3
235,887
ano1
133.Soli k. k.Lititaničitantitaničitan lithný
titaničitan dilithný
trioxotitaničitan lithný
trioxotitaničitan dilithný
Li2TiO3
109,747
ano1
134.Soli k. k.Liuhličitanuhličitan lithný
uhličitan dilithný
trioxouhličitan lithný
trioxouhličitan dilithný
Li2CO3
73,891
ano1
135.Soli k. k.Liwolframanwolframan lithný
wolframan dilithný
tetraoxowolframan lithný
tetraoxowolframan dilithný
Li2WO4
261,72
ano1
136.Hydráty solíLichloridtrihydrát chloridu lithnéhoLiCl.3H2O
96,44
ano1
137.Hydráty solíLimanganistantrihydrát manganistanu lithného
trihydrát tetraoxomanganistanu lithného
LiMnO4.3H2O
179,922
ano1
138.Hydráty solíLiselenanmonohydrát selenanu lithného
monohydrát selenanu dilithného
monohydrát tetraoxoselenanu lithného
monohydrát tetraoxoselenanu dilithného
Li2SeO4.H2O
174,855
ano1
139.Hydráty solíLisíranmonohydrát síranu lithného
monohydrát síranu dilithného
monohydrát tetraoxosíranu lithného
monohydrát tetraoxosíranu dilithného
Li2SO4.H2O
127,96
ano1
140.KomplexyLi hexafluoroolovičitan lithnýLi2[PbF6]
335,072
ano1
141.OxidyBe oxid beryllnatýBeO
25,012
ano1
142.Podvojné oxidyBe tetraoxid beryllnato-dihlinitýBeAl2O4
BeO.Al2O3
126,973
253,946
ano1
143.HydroxidyBe hydroxid beryllnatýBe(OH)2
43,027
ano1
144.Soli b. k.Bebromidbromid beryllnatýBeBr2
168,82
ano1
145.Soli b. k.Befluoridfluorid beryllnatýBeF2
47,009
ano1
146.Soli b. k.Bechloridchlorid beryllnatýBeCl2
79,918
ano1
147.Soli b. k.Bejodidjodid beryllnatýBeI2
262,821
ano1
148.Soli b. k.Bekarbidkarbid beryllnatýBe2C
30,035
ne3
149.Soli b. k.Benitridnitrid beryllnatýBe3N2
55,05
ano1
150.Soli b. k.Besulfidsulfid beryllnatýBeS
41,077
ano1
<<  <
3/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
2 542 536 návštěv (4 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License