Chemické názvosloví – anorganika
 Sloučeniny 

Sloučeniny

<<  <
3/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
 
101.Prvky  mendeleviumMd
258,098
ano4
102.Prvky  nobeliumNo
259,101
ano4
103.Prvky  rutherfordiumRf
261,109
ano2
104.Prvky  lawrenciumLr
262,11
ano4
105.Prvky  dubniumDb
262,114
ano2
106.Prvky  seaborgiumSg
263,119
ano2
107.Prvky  bohriumBh
264,12
ano2
108.Prvky  hassiumHs
265,131
ano2
109.Prvky  meitneriumMt
268,139
ano2
110.OxidyLi oxid lithnýLi2O
29,881
ano1
111.OxidyBe oxid beryllnatýBeO
25,012
ano1
112.OxidyB oxid boritýB2O3
69,62
ano1
113.OxidyC oxid uhelnatýCO
28,01
ano1
114.OxidyC oxid uhličitýCO2
44,01
ano1
115.OxidyC suboxid uhlíkuC3O2
68,031
ne3
116.OxidyN oxid dusnatýNO
30,006
ano1
117.OxidyN oxid dusný
azooxid
N2O
44,013
ano1
118.OxidyN oxid dusičitýNO2
N2O4
46,006
92,011
ano1
119.OxidyN oxid dusitýN2O3
76,012
ano1
120.OxidyN oxid dusičnýN2O5
108,01
ano1
121.OxidyNa hyperoxid sodnýNaO2
54,989
ne3
122.OxidyNa oxid sodnýNa2O
61,979
ano1
123.OxidyMg oxid hořečnatýMgO
40,304
ano1
124.OxidyAl oxid hlinitýAl2O3
101,961
ano1
125.OxidySi oxid křemičitýSiO2
60,084
ano1
126.OxidyP oxid fosforičitýPO2
62,973
ano1
127.OxidyP oxid fosforitýP2O3
P4O6
109,946
219,891
ano1
128.OxidyP oxid fosforečnýP2O5
P4O10
141,945
283,889
ano1
129.OxidyS oxid siřičitýSO2
64,064
ano1
130.OxidyS oxid sírovýSO3
80,063
ano1
131.OxidyCl oxid chloričitýClO2
67,452
ano1
132.OxidyCl oxid chlornýCl2O
86,905
ano1
133.OxidyCl oxid chloristýCl2O7
182,901
ano1
134.OxidyK hyperoxid draselnýKO2
K2O4
71,097
142,194
ne3
135.OxidyK oxid draselnýK2O
94,196
ano1
136.OxidyCa oxid vápenatýCaO
56,077
ano1
137.OxidySc oxid skanditýSc2O3
137,91
ano2
138.OxidyTi oxid titanatýTiO
63,866
ano2
139.OxidyTi oxid titaničitýTiO2
79,866
ano2
140.OxidyTi oxid titanitýTi2O3
143,732
ano2
141.OxidyV oxid vanadnatýVO
66,941
ano2
142.OxidyV oxid vanadičitýVO2
82,94
ano2
143.OxidyV oxid vanaditýV2O3
149,881
ano2
144.OxidyV oxid vanadičnýV2O5
181,88
ano2
145.OxidyV 13-oxid hexavanaduV6O13
513,641
ne3
146.OxidyCr oxid chromnatýCrO
67,996
ano2
147.OxidyCr oxid chromičitýCrO2
83,995
ano2
148.OxidyCr oxid chromovýCrO3
99,994
ano2
149.OxidyCr oxid chromitýCr2O3
151,99
ano2
150.OxidyMn oxid manganatýMnO
70,937
ano2
<<  <
3/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
2 599 669 návštěv (3 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License