Chemické názvosloví – anorganika
 Sloučeniny 

Sloučeniny

<<  <
49/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
 
2401.Soli b. k.Osjodidjodid osmičitýOsI4
697,848
ano2
2402.Hydráty solíCejodičnandihydrát jodičnanu ceritého
dihydrát trioxojodičnanu ceritého
tris(jodičnan) ceritý dihydrát
Ce(IO3)3.2H2O
700,855
ano4
2403.Soli b. k.Ptjodidjodid platičitýPtI4
702,696
ano2
2404.Soli k. k.Bisíransíran bismutitý
síran dibismutitý
tetraoxosíran bismutitý
tetraoxosíran dibismutitý
tris(síran) bismutitý
tris(síran) dibismutitý
Bi2(SO4)3
706,149
ano1
2405.Soli k. k.Tlfosforečnanfosforečnan trithallný
tetraoxofosforečnan thallný
tetraoxofosforečnan trithallný
Tl3PO4
708,121
ano1
2406.Hydráty solíDybromičnannonahydrát bromičnanu dysprositého
nonahydrát trioxobromičnanu dysprositého
tris(bromičnan) dysprositý nonahydrát
Dy(BrO3)3.9H2O
708,344
ano4
2407.Soli k. k.Ceselenanselenan ceritý
selenan diceritý
tetraoxoselenan ceritý
tetraoxoselenan diceritý
tris(selenan) ceritý
tris(selenan) diceritý
Ce2(SeO4)3
709,105
ano4
2408.Soli k. k.Prselenanselenan praseodymitý
selenan dipraseodymitý
tetraoxoselenan praseodymitý
tetraoxoselenan dipraseodymitý
tris(selenan) praseodymitý
tris(selenan) dipraseodymitý
Pr2(SeO4)3
710,688
ano4
2409.Hydráty solíCesíranoktahydrát síranu ceritého
oktahydrát síranu diceritého
oktahydrát tetraoxosíranu ceritého
oktahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý oktahydrát
tris(síran) diceritý oktahydrát
Ce2(SO4)3.8H2O
712,542
ano4
2410.Hydráty solíPrsíranoktahydrát síranu praseodymitého
oktahydrát síranu dipraseodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu praseodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu dipraseodymitého
tris(síran) praseodymitý oktahydrát
tris(síran) dipraseodymitý oktahydrát
Pr2(SO4)3.8H2O
714,125
ano4
2411.Soli b. k.Pojodidjodid poloničitýPoI4
716,6
ano1
2412.Hydráty solíNdsíranoktahydrát síranu neodymitého
oktahydrát síranu dineodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu neodymitého
oktahydrát tetraoxosíranu dineodymitého
tris(síran) neodymitý oktahydrát
tris(síran) dineodymitý oktahydrát
Nd2(SO4)3.8H2O
720,79
ano4
2413.Soli b. k.Puselenidselenid plutonitýPu2Se3
725,008
ano4
2414.Soli b. k.Nbjodidjodid niobičnýNbI5
727,429
ano2
2415.Hydráty solíLasírannonahydrát síranu lanthanitého
nonahydrát síranu dilanthanitého
nonahydrát tetraoxosíranu lanthanitého
nonahydrát tetraoxosíranu dilanthanitého
tris(síran) lanthanitý nonahydrát
tris(síran) dilanthanitý nonahydrát
La2(SO4)3.9H2O
728,136
ano2
2416.Hydráty solíCesírannonahydrát síranu ceritého
nonahydrát síranu diceritého
nonahydrát tetraoxosíranu ceritého
nonahydrát tetraoxosíranu diceritého
tris(síran) ceritý nonahydrát
tris(síran) diceritý nonahydrát
Ce2(SO4)3.9H2O
730,557
ano4
2417.Hydráty solíSmsíranoktahydrát síranu samaritého
oktahydrát síranu disamaritého
oktahydrát tetraoxosíranu samaritého
oktahydrát tetraoxosíranu disamaritého
tris(síran) samaritý oktahydrát
tris(síran) disamaritý oktahydrát
Sm2(SO4)3.8H2O
733,03
ano4
2418.Hydráty solíEusíranoktahydrát síranu europitého
oktahydrát síranu dieuropitého
oktahydrát tetraoxosíranu europitého
oktahydrát tetraoxosíranu dieuropitého
tris(síran) europitý oktahydrát
tris(síran) dieuropitý oktahydrát
Eu2(SO4)3.8H2O
736,238
ano4
2419.Soli b. k.Pajodidjodid protaktiničitýPaI4
738,654
ano4
2420.Soli b. k.Thjodidjodid thoričitýThI4
739,656
ano4
2421.KomplexyK tetrajodozlatitan draselnýK[AuI4]
743,683
ano1
2422.Soli b. k.Ujodidjodid uraničitýUI4
745,647
ano4
2423.Hydráty solíNamolybdenanhexahydrát tetramolybdenanu sodného
hexahydrát tetramolybdenanu disodného
hexahydrát 13-oxotetramolybdenanu sodného
hexahydrát 13-oxotetramolybdenanu disodného
Na2Mo4O13.6H2O
745,823
ano1
2424.Hydráty solíGdsíranoktahydrát síranu gadolinitého
oktahydrát síranu digadolinitého
oktahydrát tetraoxosíranu gadolinitého
oktahydrát tetraoxosíranu digadolinitého
tris(síran) gadolinitý oktahydrát
tris(síran) digadolinitý oktahydrát
Gd2(SO4)3.8H2O
746,81
ano4
2425.OxidyTb heptaoxid tetraterbiaTb4O7
747,697
ne4
2426.Hydráty solíTbsíranoktahydrát síranu terbitého
oktahydrát síranu diterbitého
oktahydrát tetraoxosíranu terbitého
oktahydrát tetraoxosíranu diterbitého
tris(síran) terbitý oktahydrát
tris(síran) diterbitý oktahydrát
Tb2(SO4)3.8H2O
750,161
ano4
2427.Soli b. k.Thnitridtetranitrid trithoriaTh3N4
752,141
ne4
2428.KomplexyK hexabromoplatičitan draselnýK2[PtBr6]
752,699
ano1
2429.Hydráty solíDysíranoktahydrát síranu dysprositého
oktahydrát síranu didysprositého
oktahydrát tetraoxosíranu dysprositého
oktahydrát tetraoxosíranu didysprositého
tris(síran) dysprositý oktahydrát
tris(síran) didysprositý oktahydrát
Dy2(SO4)3.8H2O
757,31
ano4
2430.Soli k. k.Lamolybdenanmolybdenan lanthanitý
molybdenan dilanthanitý
tetraoxomolybdenan lanthanitý
tetraoxomolybdenan dilanthanitý
tris(molybdenan) lanthanitý
tris(molybdenan) dilanthanitý
La2(MoO4)3
757,624
ano2
2431.Soli k. k.Cemolybdenanmolybdenan ceritý
molybdenan diceritý
tetraoxomolybdenan ceritý
tetraoxomolybdenan diceritý
tris(molybdenan) ceritý
tris(molybdenan) diceritý
Ce2(MoO4)3
760,045
ano4
2432.Soli k. k.Prmolybdenanmolybdenan praseodymitý
molybdenan dipraseodymitý
tetraoxomolybdenan praseodymitý
tetraoxomolybdenan dipraseodymitý
tris(molybdenan) praseodymitý
tris(molybdenan) dipraseodymitý
Pr2(MoO4)3
761,628
ano4
2433.Hydráty solíHosíranoktahydrát síranu holmitého
oktahydrát síranu diholmitého
oktahydrát tetraoxosíranu holmitého
oktahydrát tetraoxosíranu diholmitého
tris(síran) holmitý oktahydrát
tris(síran) diholmitý oktahydrát
Ho2(SO4)3.8H2O
762,171
ano4
2434.Hydráty solíErsíranoktahydrát síranu erbitého
oktahydrát síranu dierbitého
oktahydrát tetraoxosíranu erbitého
oktahydrát tetraoxosíranu dierbitého
tris(síran) erbitý oktahydrát
tris(síran) dierbitý oktahydrát
Er2(SO4)3.8H2O
766,828
ano4
2435.Soli k. k.Ndmolybdenanmolybdenan neodymitý
molybdenan dineodymitý
tetraoxomolybdenan neodymitý
tetraoxomolybdenan dineodymitý
tris(molybdenan) neodymitý
tris(molybdenan) dineodymitý
Nd2(MoO4)3
768,293
ano4
2436.Soli k. k.Pbantimoničnandiantimoničnan diolovnatý
heptaoxodiantimoničnan olovnatý
heptaoxodiantimoničnan diolovnatý
Pb2Sb2O7
769,916
ano1
2437.Hydráty solíYbsíranoktahydrát síranu ytterbitého
oktahydrát síranu diytterbitého
oktahydrát tetraoxosíranu ytterbitého
oktahydrát tetraoxosíranu diytterbitého
tris(síran) ytterbitý oktahydrát
tris(síran) diytterbitý oktahydrát
Yb2(SO4)3.8H2O
778,39
ano4
2438.Soli k. k.Smmolybdenanmolybdenan samaritý
molybdenan disamaritý
tetraoxomolybdenan samaritý
tetraoxomolybdenan disamaritý
tris(molybdenan) samaritý
tris(molybdenan) disamaritý
Sm2(MoO4)3
780,533
ano4
2439.Hydráty solíLusíranoktahydrát síranu lutecitého
oktahydrát síranu dilutecitého
oktahydrát tetraoxosíranu lutecitého
oktahydrát tetraoxosíranu dilutecitého
tris(síran) lutecitý oktahydrát
tris(síran) dilutecitý oktahydrát
Lu2(SO4)3.8H2O
782,244
ano4
2440.Soli k. k.Eumolybdenanmolybdenan europitý
molybdenan dieuropitý
tetraoxomolybdenan europitý
tetraoxomolybdenan dieuropitý
tris(molybdenan) europitý
tris(molybdenan) dieuropitý
Eu2(MoO4)3
783,741
ano4
2441.KomplexyK tetrajodortuťnatan draselnýK2[HgI4]
786,404
ano1
2442.Soli b. k.Cosulfidsulfid kobaltuCo9S8
786,919
ne3
2443.Soli k. k.Gdmolybdenanmolybdenan gadolinitý
molybdenan digadolinitý
tetraoxomolybdenan gadolinitý
tetraoxomolybdenan digadolinitý
tris(molybdenan) gadolinitý
tris(molybdenan) digadolinitý
Gd2(MoO4)3
794,313
ano4
2444.Soli k. k.Tbmolybdenanmolybdenan terbitý
molybdenan diterbitý
tetraoxomolybdenan terbitý
tetraoxomolybdenan diterbitý
tris(molybdenan) terbitý
tris(molybdenan) diterbitý
Tb2(MoO4)3
797,663
ano4
2445.Soli b. k.Bitelluridtellurid bismutitýBi2Te3
800,761
ano1
2446.Soli k. k.Dymolybdenanmolybdenan dysprositý
molybdenan didysprositý
tetraoxomolybdenan dysprositý
tetraoxomolybdenan didysprositý
tris(molybdenan) dysprositý
tris(molybdenan) didysprositý
Dy2(MoO4)3
804,813
ano4
2447.Soli k. k.Homolybdenanmolybdenan holmitý
molybdenan diholmitý
tetraoxomolybdenan holmitý
tetraoxomolybdenan diholmitý
tris(molybdenan) holmitý
tris(molybdenan) diholmitý
Ho2(MoO4)3
809,673
ano4
2448.Soli k. k.Pbfosforečnanfosforečnan triolovnatý
tetraoxofosforečnan olovnatý
tetraoxofosforečnan triolovnatý
bis(fosforečnan) triolovnatý
Pb3(PO4)2
811,543
ano1
2449.Soli k. k.Ermolybdenanmolybdenan erbitý
molybdenan dierbitý
tetraoxomolybdenan erbitý
tetraoxomolybdenan dierbitý
tris(molybdenan) erbitý
tris(molybdenan) dierbitý
Er2(MoO4)3
814,331
ano4
2450.Soli b. k.Tajodidjodid tantaličnýTaI5
815,47
ano2
<<  <
49/50
>  >>
Zobrazit stránku:
Sloučenin: 2475
2 451 335 návštěv (3 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License